Magyar Lovassport Szövetség – Közgyűlés

Hírek

A Magyar Lovassport Szövetség idén február végén tartja szokásos éves közgyűlését a Nemzeti Lovardában.

 • Időpont: 2020. február 29. (szombat), 10 óra (Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 11 órakor kerül sor.)
 • Helyszín: Nemzeti Lovarda, Tudásközpont (1087 Budapest, Kerepesi út 7.

A meghívó szövege elérhető a Magyar Lovassport Szövetség weboldalán is:

“Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovas Szövetség éves rendes Közgyűlését 2020. február 29-én szombaton 10.00 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont aulájában (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) tartjuk.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2020. február 29-én szombaton 11.00 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont aulájában (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) kerül sor.

A megismételt közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Napirend:

 1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 2. Elnöki köszöntő
 3. Megemlékezések
 4. Szakmai beszámoló
 5. Könyvvizsgálat eredménye (a könyvvizsgáló beszámolója)
 6. Felügyelőbizottság jelentése
 7. 2019. évi pénzügyi beszámoló és a Közhasznúsági jelentés
 8. 2020. évi pénzügyi terv
 9. Egyebek

Tisztelt Tagszervezeti Képviselők!

Megjelenésére feltétlenül számítok.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok a Közgyűlést megelőzően nyolc nappal a honlapon megtalálhatóak.

Szavazásra azok a tagok jogosultak, akik megfelelnek a 2004.évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és a Szövetségi nyilvántartása szerint 2019. évben a Magyar Lovassport Szövetségnek tagdíjukat befizették.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.

Kérem, hogy a pontos regisztrációhoz a tagszervezet törvényes képviseletének igazolásához szükséges dokumentumokat is hozza magával a Közgyűlésre!

Budapest, 2020. február 14.

Lázár Vilmos sk., elnök”

Meghívó a Magyar Lovassport Szövetség weboldalán >>

Meghatalmazás letöltése >>

Fotó: Somogyvári Anett

Forrás: RiderLine

 

 

Last modified: 2020-02-26