Az FEI óva int az online lovas versenyektől

Hírek

A koronavírus járvány a világ lovassportjának is megálljt parancsolt. A lovasok lehetőségeikhez, és a járványügyi korlátozásokhoz mérten folytatják a munkát, de egyelőre megjósolni sem lehet, hogy vajon mikor vehetnek részt újra versenyeken, hogy megméressék felkészültségüket. Emiatt új utakat kerestek és egyre többen látnak ígéretes lehetőséget az online versenyekben. A Nemzetközi Lovas Szövetség azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a versenyek nem tesznek eleget az FEI szabályzatának, emiatt „nem támogatott” (illegális) versenyeknek számítanak, melyeken a részvétel úgy a bírók, mint a lovasok számára negatív következményekkel járhat.

Az FEI a napokban tett közzé egy közleményt, melyben felhívta bírái figyelmét arra, hogy nem engedélyezett számukra a közreműködés semmilyen hazai vagy nemzetközi online versenyen.

Amióta ugyanis a teljes sportélet leállt a koronavírus okozta világjárvány miatt, két német szervezet is javasolta online díjlovagló és díjugrató versenyek szervezését, ahol a versenyzők otthon lefilmezik gyakorlatukat, amelyet azután egy bíró értékel, mintha valódi verseny lenne. Hasonló kezdeményezés már hazánkban is megjelent.

Az FEI azonnal rövidre zárta az online versenyzés témáját azzal, hogy az aktuális szabályzat vonatkozó pontjaira hivatkozva bejelentette, az FEI bíráinak nem engedélyezett ezeken a “nem támogatott” eseményeken a részvétel.

A dán 5* bíró, Hans-Christian Matthiesen, a Nemzetközi Díjlovas Tisztviselõk Klubjának elnöke az alábbi üzenetet küldte kollégáinak:

„Kedves Kollégák!

Remélem, hogy mindannyian biztonságban és jó egészségben vagytok ezekben a nehéz időkben! Az elmúlt hetek során több kérdést is feltettek nekem a nemzeti online díjlovagló versenyek megítélésével kapcsolatban, amelyeket tisztázni szeretnénk. Ezek mind egyeztetésre kerültek az FEI központjával és az FEI jogi részlegével.

A Covid-19 miatt szabályokkal és szankciókkal teli világban élünk, így újabbnál újabb kezdeményezések bukkannak fel az interneten, amik munkát és célt adhatnak ezen időszak alatt, illetve fenntarthatják a lovasok és edzők versenyszellemét. Senki sem tudja, meddig fog ez így folytatódni, vagy hogy mikor és milyen „normál” állapothoz térünk vissza. Csak egy dolog biztos, hogy a jelenlegi helyzet változni fog, és talán nem lesz többé teljesen olyan, mint régen. Rövid időn belül átformálódik sportunk és a versenyek azon formája, amit eddig ismertünk. A nézők, a szponzorok, a tenyésztők és minden érintett életére hatással lesz, és Covid-19 következményeitől függően eltérő formában fog minden működni.

Az FEI munkacsoportokat hozott létre a helyzet következményeinek vizsgálatára, és lehetséges intézkedések kidolgozására, de szabályváltozás még nem történt, így tartanunk kell magunkat a jelenlegi szabályzathoz:

Az FEI Tanács álláspontja szerint az FEI bírói nem bírálhatnak nemzeti vagy nemzetközi online versenyen. Az ilyen típusú versenyek a „nem támogatott események” kategóriájába tartoznak, és nem garantálják az FEI bizonyos alapelveit:

  • Lehetetlen ellenőrizni a lovak jólétével kapcsolatos kérdéseket. Minden lovas szakág rendezvényén mindig a ló jóléte kell, hogy legyen a legfontosabb szempont. Ezt soha semmilyen körülmények között nem szabad alárendelni verseny- vagy kereskedelmi megfontolásoknak.
  • A sportolóknak tisztességes és egyenlő feltételek mellett kell versenyezniük egymással. A szervezőnek hasonló lehetőségeket és feltételeket kell biztosítania minden részt vevő ló és sportoló részére.
  • Nem lehet ellenőrizni és biztosítani a szükséges szabályok és előírások egységes alkalmazását, és nem garantálható a versenyszervezők felelőssége és elszámoltathatósága, aminek célja a sport biztonságának és integritásának megőrzése.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az FEI által nem jóváhagyott eseményen résztvevő bírák fegyelmi eljárás alá vonhatók, melynek következménye lehet a felfüggesztés is.

A lovassport jövője függ a közvélemény megítéléstől, amit a versenyek egységessége és elfogadottsága biztosít. Ebből egyértelműen következik, hogy a legjobb sportolónak tisztességesen kell nyernie, egyenlő feltételek mellett, olyan szabályok alapján versenyezve, amelyeket maga is méltányosak, reálisak, és hozzáértően alkalmazottnak tart. Egy eredmény sem lehet értelmes vagy érvényes, ha azt nem egyenlő feltételek mellett érték el. Küldetésünk középpontjában ezen elvek védelme áll!

Felhívjuk a figyelmet az általános rendeletek alábbi cikkelyeire:

1) 113. cikkely – Sportolók és lovak regisztrációja és jogosultsága. 4-9

4. A sportoló és / vagy a ló, még akkor is, ha regisztrálva van az FEI-nél, nem jogosult részt venni egy nemzetközi vagy nemzeti eseményen (és ezért a versenyrendező nem hívhatja meg, illetve a Nemzeti Szövetség nem nevezheti be az eseményre) ha az atléta és / vagy a ló a szóban forgó nemzetközi vagy nemzeti esemény első napját megelőző hat (6) hónapon belül nem támogatott eseményen vett részt.

5. A 113. cikk (4) bekezdésének alkalmazásában a „nem támogatott esemény” olyan esemény és / vagy verseny, amely sem a hivatalos naptárban nem jelenik meg, sem a Nemzeti Szövetség nem hagy jóvá, vagy olyan Nemzeti Szövetség hagy jóvá, ami az FEI által felfüggesztésre került. Kérjük, olvassa el a J függelékben a nem támogatott eseményre vonatkozó rendelkezések indokolását is.

2) 155. cikk – A tisztviselők státusza és felelőssége. 7–12. Pont

7. A tisztviselő nem jogosult részt venni egy nemzetközi vagy nemzeti eseményen (és ezért nem lehet meghívni vagy kinevezni az ilyen eseményben való részvételre), ha a szóban forgó nemzetközi vagy nemzeti esemény első napját megelőző hat (6) hónapon belül nem támogatott eseményen vett részt.

8. A 155.7. cikk alkalmazásában a „nem támogatott esemény” olyan esemény és / vagy verseny, amely sem a hivatalos naptárban nem jelenik meg, sem a Nemzeti Szövetség nem hagy jóvá, vagy olyan Nemzeti Szövetség hagy jóvá, ami az FEI által felfüggesztésre került. Kérjük, olvassa el a J függelékben a nem támogatott eseményre vonatkozó rendelkezések indokolását is.

3) J FÜGGELÉK – A nem támogatott eseményekre vonatkozó rendelkezések indokolása

Mindazonáltal, ha a teszt online megítélése pusztán edzési és oktatási célokat szolgál, és ez nem „verseny” (a versenyzők nem versenyeznek egymással, nincs eredménylista, nincs helyezés, nincs rangsor és nincs díj) – ez megengedett.

Kérjük, vegyék figyelembe továbbá, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok mindenkor érvényesek, amint azt a 9. melléklet, az FEI oktatási bírák kódexe és az FEI általános szabályzata is leírja.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az FEI díjlovas programjainak minden szellemi tulajdonjogát az FEI birtokolja, és az FEI díjlovas tesztek sokszorosítása (különösen akkor, ha azokat díjfizetés ellenében teszik hozzáférhetővé) nem engedélyezett az FEI jóváhagyása nélkül.

Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a videó alapján történő megítélés eltérhet a való életben történő bírálattól. A videón elvesznek a csúcspontok, a kiváló gyakorlat gyengébbnek néz ki, de a hibák és a gyengébb gyakorlat pedig jobbnak. Ha videó alapján kell elbírálni egy gyakorlatot, akkor azonos minőségű és kameraállású (például egy adott betűtől) felvételt kell megkövetelni.

Ha olyan felkérést kapsz, hogy egy korábbi versenyen készült felvételt kell értékelned, akkor mondj NEMet, mert ez szinte minden esetben kellemetlen helyzetbe hoz téged vagy kollégádat. Ha videót kapsz, mindig kérdezd meg, hogy milyen körülmények között készült, edzés volt-e? Kapott-e már más bírótól visszajelzést?

Ha professzionális online platformot állítasz fel, készen kell állnod arra, hogy megkérdőjelezzék függetlenséged és pártatlanságod. Annak ellenére, hogy szakemberekként kell viselkednünk, mégis inkább önkéntes amatőrök vagyunk a legtöbb szinten és a világ nagy részén.

Vigyázzatok magatokra.

– H-C. Matthiesen”

Forrás: RiderLine
Borítókép: Pixabay

Last modified: 2020-04-17