MEGHÍVÓ SZAKÁGI KÖZGYŰLÉSRE 2019

MEGHÍVÓ SZAKÁGI KÖZGYŰLÉSRE

 

A MLSZ Díjugrató Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, pályaépítőket, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

 

Időpontja: 2019. január 26. (szombat) 13 óra Helyszíne: Kiskunhalas Hirling József Lovaspark 6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2/a.

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosultaknak több, mint a fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2019. január 26. (szombat) 14 órakor a Kiskunhalas Hirling József Lovaspark 6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2/a. helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak – legalább - 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2018. évben befizették és a Szakág hivatalos díjugrató versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

2. A Szakbizottság 2018. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása

3. A Szakág 2018. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak elfogadása

4. Megemlékezések

5. Díjátadások

6. A szakág 2019. évi szakmai terve és annak elfogadása

7. A szakág 2019. évi versenyszabályzatának ismertetése és annak elfogadása

8. A szakág 2019. évi hazai versenynaptár elfogadása

9. A 2019. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása

 

Budapest, 2019. 01. 04.

Szotyori Nagy Kristóf sk. elnök

 

Meghatalmazás Díjugrató Közgyűlésre