DSZ. 2017.IX.04./1.

DSZ. 2017.IX.04./1. a Díjugrató Szakbizottság a Felnőtt Díjugrató Országos Bajnokságon részvételre minősült lovasok és érintett lótulajdonosok többsége által a pozsonyi CSI3*W versenyen zajlott történésekre hivatkozóan benyújtott kezdeményezése alapján, az Alapszabály 40. § (3) bek. j.) pontjára hivatkozva, az Általános Versenyszabályzat 100. cikkely 1. pontjának és D Függelékének maradéktalan érvényre juttatása érdekében a következő döntést hozta. A Szakbizottság az előbbiekben kifejtett indokok és a FEI által rendelkezésre bocsátott ló vérvizsgálati eredmények alapján, a Felnőtt Díjugrató Országos Bajnokság Díjugrató Szabályzat szerinti lefolytatása biztosításának érdekében a Díjugrató Nemzeti Felnőtt Országos Bajnokságon ifj. Tóth László (igazolási szám:40087) részére a részvétel lehetőségét nem biztosítja, amely alapján a lovas versenyre való nevezését visszautasítja. Egyben felkéri a nevezett lovast, hogy az Általános Versenyszabályzat D Függelék – Etikai Kódex – B. 3. és 4. pontja alapján, hogy a pozsonyi CSI3*W versenyen történt események miatt az MLSZ Fegyelmi Bizottsága, ill. a FEI jogosult szervei által hozott végleges döntésig az MLSZ versenyrendszerébe tartozó díjugrató lovas versenyen való részvétel kezdeményezésétől is tartózkodni szíveskedjen.